Paladin

- Imperiánska elitná trieda kavalérie.
- Špeciálne funkcie: prémia x2 k útoku v prvom kole a prémia útok x1.2 v útoku.
- Požiadavky: Útok z blízka [16], Bojové kone [9], Brnenie [16], Výcvik [5],
Centralizácia [10].

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne paladinov kliknite tu, alebo sa pozrite na popisy hry v Kasárne pechoty.

Pechota

Všeobecný názov pre všetky ľudské vojenské jednotky špeciálne vycvičené na boj peši.
Pechotné jednotky v Ére Dobytia: šermiari, kopijníci a lukostrelci.

Pevná provízia

Provízia na zverejňovanie ponuky, strhnutá počas zverejňovania. Základna pevná provízia je 10%. Môže byť znížená ak hráč je Dôstojník Finančník.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne trhu a provízií kliknite tu.

Pevnosť

Hlavná obrana provincie.
- Pevnosť určuje maximálnu kapacitu surovín v provincii, ktoré môžu byť uložené.
- Zvyšuje výnos surovín o 10% za každú úroveň.
- Ak je zničená, môže byť opravená za 1/3 jej ceny v kameňoch.
- Jej životné body sa zvyšujú úrovňami Fortifikácie.

Pevnostné Obranné Zariadenia

Špeciálne pevnostné budovy, ktoré zosilňujú obranu a pomáhajú hráčom pod útokom zachrániť časť dostupných surovín a obyvateľstvo.

Píla

Budova, v ktorej sa vyrába drevo. Každá úroveň zvyšuje pracovné miesta na Píle.

Platenie pôžičky

Množstvo zlata, ktoré Ríša spláca automaticy banke každú hodinu.

Plienenie

Spôsobuje škody nepriateľskému civilnému obyvateľstvu. Ak existuje obranná poľná armáda, najskôr musí byť zničená, aby sa až potom mohlo uskutočniť plienenie, napr. uskutočnenie Poľnej bitky. Zlato sa získava za každého zabitého dedinčana. Trestá sa s poklesom Česti. Kočovníci plienia viac obyvateľstva a strácajú menej Česti než Imperiáni.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne Plienenia kliknite tu a tu.

Plukovník

Vojenské postavenie, udelené hráčovi so 100 000-149 999 vojenskými bodmi.

PN (Pakt o neútočení)

Vylučuje útoky a vojny medzi obidvoma alianciami.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne paktu e neútočení kliknite tu.

Podplukovník

Vojenské postavenie, udelené hráčovi s 75 000-99 999 vojenskými bodmi.

Podporučík

Vojenské postavenie, udelené hráčovi s 7 500-14 999 vojenskými bodmi.

Pokladňa Pevnosti

Automaticky schováva a chráni určité množstvá surovín, ktoré kapacita úrovne dovoľuje, kým je provinciapod útokom. Skryté množstvo sa určuje na základe percentného pomeru dostupných surovín.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne Pokladni Pevnosti kliknite tu.

Poľná armáda

Vojsko, umiestnené na poli pred Pevnosťou.

Poľná bitka

Tento útok posiela vojsko do boja len s poľnou armádou protivníka bez obliehania pevnosti, alebo plienenia civilného obyvateľstva. Poľná bitka nie je na vyplienenie surovín, ani nezabíja dedinčanov. Jediný zisk pre útočníka sú vojenské body na zničenie nepriateľských jednotiek a česť v prípade, že on stratí 10% zo zlatého ekvivalentu svojho vlastného vojska.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne Poľnej bitky kliknite tu a tu.

Poľné fortifikácie

Budova aliančného zámku. Každá úroveň dáva +5% životných bodov obranným poľným armádam.

Pomoc

Miesto, kde hráči môžu oznamovať chyby, zlyhania, pýtať sa rôzne otázky a vyjasniť rôzne obavy.

Ponuka na trhu

Množstvo surovín, ktoré hráč zverejňuje na predaj na trhu. Je možné odvolať ponuku z trhu do 1 minúty po jej zverejnení, ale nedostanete naspäť províziu za jej zverejnenie. Ponuka je platná na 48 hodín po jej zverejnení a sa objaví po 5 - 10 minút po jej zverejnení na trhu ak je jedna z 5 najlacnejších ponúk. Ak ponuka vyprší, vráti sa svojmu majiteľovi do provincie, z ktorej bola zverejnená.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne trhu a ponúk kliknite tu.

Populačné straty

Hodinové straty obyvateľstva kvôli nedostatku kapacity statkov.

Populačný rast

Zvýšiť počet obyvateľstva základným rastom rasy, Medicíny a Prеmiumu.

Základný Imperiánsky populačný rast: súčasný počet obyvateľstva/1000+50
Základný populačný rast bezdomovcov: (súčasný počet obyvateľstva/1000+50) /2
Základný kočovnícky populačný rast: 2 х súčasny počet obyvateľstva/1000+50
Statky technicky nezvyšujú rast; oni znižujú hodnotu populačných strát na hodinu a prakticky zvyšujú rast v neskoršej fáze rozvoja provincie, keď počet obyvateľstva je niekoľkokrát väčší než kapacita statkov a straty sú naozaj podstatné.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne rastu kliknite tu.

Porážka

Prehrať bitku.

Porážka v obrane

Prehrať bitku v obrane.

Posila

Možnosť, dostupná len pre členov aliancie s kolóniami. Predpokladá odosielanie vojska do spojeneckej kolónie.

Aby ste poslali armádu v posile choďte do menu Aliancia >> podmenu Kolónie, vyberte spojencu z rozbaľovacieho menu a kliknite na tlačidlo vedľa žiadanej kolónie.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne armády v posile kliknite tu.

Posledná špiónska správa

Je k dispozícii na obrazovke špoionáží a predstavuje stav provincie/kolónie od momentu, v ktorom bola špehovaná, preto posledná špiónska správa neposkytuje aktuálnu informáciu.

Postavenie (Vojenské postavenie)

Vojenský titul, ktorý sa udeľuje hráčom s určitým množstvom vojenských bodov. Postavenie je viditeľné v profile hráča ako aj v rebríčku.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne vojenského postavenia kliknitetu.

Potrestaný hráč

Užívateľ, ktorý dočasne stratil prístup k svojmu účtu kvôli využívaniu chyby, alebo porušeniu pravidiel. Trest môže pokračovať 24 hodín, 48 hodín, alebo celý rok. Potrestaní hráči sú sprevádzaní ikonkou s lištami a môžu na nich útočiť.

Povstanie

Stav pri anektovaných provinciách, vazaloch a kolóniách, spôsobený nespokojnosťou obyvateľstva kvôli nízkym hodnotám Šťastia. Keď Šťastie klesne pod 20, existuje šanca, zvyšujúca sa progresívne o 2% na každý bod Šťastia (napr. pri 19 bodov o 2%, pri 18 bodov o 4% atď.), na povstanie, ktoré vedie k dočasnému zastaveniu výnosu, žiadne prenajímanie a žiadne budovanie, kým sa Šťastie znovu zvýši.

Pôžička

Bankový kredit. Určité množstvo zlata, ktoré banka požičiava a musíte splatiť alebo za 168 hodín rovnakými splátkami každú hodinu, alebo pred termínom. Nemôžete vziať novú pôžičku ak máte pôžičku, ktorú ste ešte nesplatili. Rozmer pôžičky záleži na výnosu Ríše.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne pôžičiek kliknite tu.

Pozitívna bilancia zlata

Keď je hodnota príjmov vyššia než náklady a zlato sa vyrába a pribúda.

Pozvánka na priateľstvo

Pozvánka na pripojenie hráča k chatu. Plný zoznam priateľov je k dispozícii v Nastavenia >> Block list.

Pracovné miesta

Počet dedinčanov, ktorí môžu byť prenajatý v jednej bani.

Premiestnenie armády

Poslať jednotky z jednej provincie/kolónie do druhej. Existujú dva spôsoby premiestnenia armády: prostredníctvom tlačidiel „Premiestniť do garnizóny" a „Premiestniť na pole". Prvé tlačidlo posiela vybrané jednotky v zostupnom poradí podľa ich výživy, zaplňuje automaticky garnizóny vybraných provincií/kolónií. Druhé tlačidlo rozmiestňuje vybrané jednotky proporcionálne po poliach vybraných provincií/kolónií.

Poznámka: Obranca nemôže premiestňovať vojsko do a z kolónie pod útokom, keď do zrážky zostáva menej ako 5 sekúnd.

Premiestniť a Postaviť

Možnosť, ktorá automaticky prepravuje vyžadované suroviny na vybudovanie budovy v anektovanej provincii z hlavného mesta a štartuje stavbu kliknutím na jediné tlačidlo. Musia byť splnené nasledujúce podmienky: potrebné suroviny musia byť k dispozícii v hlavnom meste a kapacita Nákladovej stanice v hlavnom meste musí byť dostatočná na ich prenos naraz, alebo musí dosiahnuť maximálnu úroveň. Možnosť nie je k dispozícii, keď je Ríša pod nepriateľským útokom.

Premium balíček

Premium balíček poskytuje veľa prémií, s ktorými nepremium hráči nedisponujú, a to:

- 10% prémia k populačnému rastu;
- 10% prémia k výnosu;
- 10% prémia k útoku armády;
- Každodenná prémia 10 bodov Šťastie vo všetkých provinciách a kolóniách;
- 10% prémia k životným bodom armády;
- dvojnásobná kapacita Nákladovej stanice;
- 10% prémia ku všetkým Kočovníckym limitom obyvateľstva a 10% k efektu statkov (LEN pre Kočovníkov);
- 20% rýchlejší výcvik jednotiek a 20% väčšie kapacity kasární (LEN pre Imperiánov).

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne prémium balíčka kliknite tu alebo sa pozrite na menu Premium v hre.

Preniesť & Prenajať

Možnosť, ktorá automaticky prepravuje nevyhnutné suroviny na prenajímanie armády do anektovanej provincie z hlavného mesta a štartuje výcvik hneď len jedným kliknutím na tlačidlo ak sú splnené nasledujúce požiadavky: potrebné suroviny sú k dispozícii v hlavnom meste a kapacita Nákladovej stanice hlavného mesta stačí na ich prepravovanie naraz, alebo dosiahla maximálnu úroveň. Možnosť nie je k dispozícii kým je Ríša pod nepriateľským útokom.

Prenos diamantov

Prenos zakúpených diamantov z jedného sveta do druhého, ktorý je časť vášho globálneho účtu, v ktorom sa prihlasujete s tým istým užívateľským menom a heslom. Táto možnosť je k dispozícii v podmenu "Prenos diamantov" v menu Premium.

Prenos zlata

Poslať zlato spojencovi. Avšak je to obmedzené. Hráči môžu poslať a obdržať zlato, ktoré sa rovná maximálne 10% ich životných bodov v zlatom ekvivalente. Prenos sa zdaňuje. Čím bližšie k svojemu limitu je hráč, tým viac zlata stratí počas prenosu. Zlato sa posiela so zásobovacími vozmi a bude obdržané v Nákladovej stanici.

Poznámka! Aby ste úspešne preniesli zlato, potrebujete Nákladovú stanicu, zásobovacie vozy a aspoň jednu anektovanú provinciu. Zlato sa posiela z menu Transfer zlata Nákladovej stanice.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne prenosu zlata, kliknite tu.

Prepravovanie & Zlepšenie

Možnosť, ktorá automaticky prepravuje nevyhnutné suroviny na zlepšenie jednotiek armády v anektovanej provincii z hlavného mesta a štartuje výcvik hneď len jedným kliknutím na tlačidlo ak su splnené následujúce požiadavky: potrebné suroviny sú k dispozícii v hlavnom meste a kapacita Nákladovej stanice hlavného mesta stačí na ich premiestnenie naraz, alebo dosiahla maximálnu úroveň. Možnosť nie je k dispozícii, kým je Ríša pod nepriateľským útokom.

Priemerné šťastie

Hodnota Šťastia, platná pre celú Ríšu a určená počtom obyvateľstva a lokálných súčasných hodnôt Šťastia.

Obyvateľstvo v prvej provincii х Šťastie v prvej provincii + obyvateľstvo v druhej provincii х Šťastie v druhej provincii (atď. ak existujú iné provincie) / celé obyvateľstvo v Ríši = priemerná úroveň Šťastia v Ríši

Príjem

To, čo Ríša získava prostredníctvom výnosu, daní, úrokov, vypaľovania, plienenia atď.

Príručka

Oficiálny radca v Ére Dobytia pre prvé kroky každého hráča. Pomáha budúcemu vládcovi orientovať sa v rozhraní a v základnej mechanike hry a tiež mu poskytuje lákavé odmeny. Príručka ale nepokračuje navždy, krok, pri ktorom lukostrelci sa umiestňujú do garnizóny je posledný. Raz dokončený, ikonka zmizne a hráč musí pokračovať sám. Prečítanie oficiálneho manuálu Ery Dobytia, Ako hrať? (v dolnej časti menu) pomôže každému stať sa ozajstným expertom v hre a hrať so sebadôverou.

Produkcia

1. Vygenerovanie dreva, železa a kameňa ako výsledok prenajímania dedinčanov v baniach. Čím viac obyvateľstva má jedna provincia, tým väčšie hodnoty produkcie bude mať. Základná výroba na 100 civilných: 10 drevo / 2 železo / 5 kameň, ktoré môže byť zlepšené Premiumom, prémiami z terénu, úrovňami pevnosti, Byrokraciou a aliančným výskumom Produkcia.

2. Aliančný výskum, ktorého úrovne pridávajú ešte 2% k produkcii všetkých členov aliancie.

Profil

Profil obsahuje veľa možností, ktoré hráč môže použiť, aby mohol zdieľať s ostatnými hráčmi svoju osobnú informáciu (pokiaľ si to želá) a tiež vojenské činy v hre, rasa, aliancia, spojenci, hodnotenie atď. Profil je dostupný v menu Profily v hre.

Provincia

Základná administratívna jednotka v Ére Dobytia. Je to všeobecné slovo pre všetky územia na Imperiálnej mape, ktoré hráč môže dobyť viac ako jedným spôsobom a výhodne využívať.

Prvý Dôstojník

Splnomocnenec vodca so všetkými právami a prémiami vodcu okrem práva vyhodiť z aliancie samotného vodcu.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne práv prvého dôstojníka kliknite tu.

Prvý kruh provincií

Zahŕňa provincie číslo 2, 3, 4, 5 a obklopuje provinciu číslo 1. Všetky provincie z prvého kruhuobklopené piatimi, namiesto štyrmi anektovanými provinciami, s ktorými zdieľajú hranice, a to - provincia číslo 1, dve provincie z prvého kruhu a dve z druhého kruhu. Špeciálne vlastnosti provincií z prvého kruhu: pokuta kvôli kapacite statkov, žiadna pokuta kvôli byrokracii, prémia k limitu Šťastia na základe 100, každodenná prémia k Šťastiu, žiadna prémia k výnosu.

Pre podrobnejšiu informáciu ohľadne prvého kruhu v provincii kliknite tu.

^