به 'دوران فتح' امپراطوران آنلاين II خوش آمديد به بازي \"امپراطوران آنلاين\" خوش آمديد! اين بازي به صورت آنلاين و تحت وب باانبوه بازيکنان که مربوط به دوران قرون وسطايي به همراه شبيه سازي جنگ هاي آن دوره مي باشد.

Welcome to Imperia Online

امپراطوران آنلاين "دوران فتح" شما را به دنياي قبل ازايجاد باروت مي برد. دنياي تيغ هاي تيز، کمانهاي بلند و جنگ اسب ها. زمان توطئه هاي سياسي و جنگ هاي بزرگ قرون وسطايي، محاصره قلعه ها با منجنيق ها، شواليه ها که مي جنگيدند، غارت مردم و روستاييان و کشته شدن هزاران سرباز در ميدان نبرد. دوره جنگ اربابان افسانه اي، نابودي پادشاهي هاي ثروتمند و پيشرفته. دوران متحدين قوي که بهمراه يک ديگر مي جنگيدند تا بر جهان تسلط پيدا کنند. با مردم واقعي و بر عليه آنها بازي کنيد! به قرون وسطي خوش آمديد، جايي فراتر از روياهاي دست نيافتني شما.

امپراطوري در انتظار شماست!

مکان

شما بر روي قاره اي عظيم با ظرفيت بيش از 40.000 امپراطوري قرار داريد که گسترش آنها بر اساس دو نژادي که وجود دارد يکسان نيست - امپراطوري ها و چادرنشينان. هر کدام از آنها مزايا و معايبي نسبت به يکديگر دارند و روش بازي خاصي دارند - تدافعي، کشاورزي، و تهاجمي با گرايش ارتشي. در موقع ثبت نام شما مي توانيد بر اساس روش بازي خود که شما را موفق تر و راضي تر مي کند نژاد خود را انتخاب کنيد و به آنها بپيونديد.

هر امپراطوري تا 19 ايالت قابل دسترسي آمادگي الحاق به قلمرو و يا حمله و محاصره قلعه، تبديل شدن به تبعه يا ضميمه شدن را دارد.

هيچ بازيکني نمي تواند ايالت هاي بازيکن ديگر را کنترل کند. تنها حقي که او دارد اينست که به آن ها حمله کند، قلعه را نابود کند، يا آنها را غارت کند، يا شهروندان آن ها را از بين ببرد. تحقيقات و ساختمان هاي باقيمانده را نمي تواند نابود و يا تصرف کند .

علاوه بر قلمرو امپراطوري شما که بر روي نقشه امپراطوري مي بينيد، نقاط ديگري با کارآيي هاي مختلف بر روي نقشه سراسري وجود دارند که تمامي بازيکنان به يک اندازه امکان دستيابي به آنها را دارند:

 • براي تاسيس مستعمرات - نقاط معدودي بصورت تصادفي قرار داده شده اند و توسط بازيکن براي ايجاد مستعمره تعيين مي شوند.
 • براي ساختن کاخ متحدين، سازماندهي و گسترش نفوذ نظامي و فرهنگي در تمام نقشه سراسري. اين نقاط محدود شده اند. آنها به سختي بدست مي آيند، کنترل و محافظت آنها از آسيب دشمن سخت است.
 • براي ساختن اردوگاه، جمع آوري ارتش متحدين و نقطه حرکت ارتش متحدين به ماموريت.

امپراطوري اوليه

هر بازيکن دوران را با يک ايالت ضميمه شده و روستا مربوطه آن آغاز مي کند که مي توانيد با بردن نشانگر موس روي ساختمانها، جزييات آنرا ببينيد.

Impirian Village قلعه - مهمترين ساختمان در يک ايالت خانه ها مزرعه چوب بري معدن آهن معدن سنگ تالار شهر مرکز تحقيقات کازينو بانک بازار ايستگاه انبار پادگان مسجد ميدان شهر
Nomads Village قلعه - مهمترين ساختمان در يک ايالت خانه ها مزرعه چوب بري معدن آهن معدن سنگ تالار شهر مرکز تحقيقات کازينو بانک بازار ايستگاه انبار پادگان مسجد ميدان شهر

قلعه - مهمترين ساختمان در يک ايالت

مهاجم براي بدست آوردن منابع بايد قلعه را خراب کند.

کمانداران مي توانند مستقر شوند. هنگام استقرار، آنها \"3 برابر\" بيشتر از حالت عادي به ارتش دشمن ضربه مي زنند.

هر سطح از قلعه 10% \"پاداش توليد منابع\" در ايالت را مي دهد.

در صورت نابودي، با \"يک سوم\" هزينه سنگ آن، امکان بازسازي وجود دارد.

خانه ها

حد مجاز جمعيت را زياد مي کند.

ساختمان هاي بسيار مهم، با توجه به اين حقيقت که جمعيت همه منابع در امپراطوري توليد مي شوند، و هرچه جمعيت بيشتر باشد، روستاييان بيشتري به کار گرفته مي شود و در نتيجه منابع بيشتري توليد خواهد شد.

تنها براي امپراطوران قابل دسترسي مي باشد. حد جمعيت چادرنشينان ثابت است و بيش از حد مجاز نمي شود فقط با فعال کردن پرميوم امکان پذير است.

مزرعه

از دست دادن جمعيت را به دليل ذخيره غذا کم مي کند.

چوب بري

چوب خالص را براي ساخت ساختمان آماده مي کند - در ساخت ساختمان ها، تحقيقات و استخدام ارتش بسيار زياد استفاده مي شود.

با استخدام افراد بيشتر - منابع بيشتري توليد مي شود.

معدن آهن

آهن براي مهيا سازي ارتش و بيشتر تحقيقات نظامي بسيار مهم است.

استخراج مشکلي دارد و کارگران بيشتري بايد استخدام شوند.

معدن سنگ

کارگران استخدامي در اين جا سنگ توليد مي کنند - ماده پايه براي ساخت قلعه.

تالار شهر

اينجا تمام ساختمانها قابل مشاهده هستند.

مرکز تحقيقات

تمام تحقيقات، اقتصادي و نظامي، ارتقاي سطح آنها، منابع مورد نياز براي سطح بعدي و زمان لازم براي جمع آوري منابع مورد نياز را نشان مي دهد. همچنين اجازه دستور تحقيق منابع موجود را مهيا مي کند.

کازينو

اينجا شما مي توانيد بازي کنيد و بليط خريداري کنيد و طلا برنده شويد; شما مي توانيد در اينجا شرط بندي کنيد و شانس خود را (طلا) در مقابل مهمانخانه دار امتحان کنيد.

بانک

سه نوع وام وجود دارد: کوچک، متوسط و بزرگ. دستيابي به آنها بستگي به سطح بانکداري دارد (هر سطح، وام 3 گانه را بر اساس مقياس موجود مهيا مي کند، مثلا، اگر شما سه سطح از بانکداري داريد، شما مي توانيد وام بزرگ بگيريد).

هر سطح بانکداري، بعد از چهارمين سطح، 1% سود به طلاي ذخيره شده در هر 24 ساعت به خزانه پايتخت اضافه مي کند. حداکثر سطح - 14. حداکثر سود براي 24 ساعت - 3000000 (125000 در ساعت)

بازار

همه تجارت ها اينجا انجام مي شوند.

براي خريد يک کالا، آن کالا بايد به وسيله بازيکن ديگري به عرضه شود.

پيشنهاد براي 48 ساعت زمان مي برد و 1 تا 10 دقيقه بعد از فرستادن آن در بازار نشان داده خواهد شد

پنج پيشنهاد برتر براي هر منبع هميشه در منوي 'خريد منابع' نشان داده مي شوند.

بعد از انقضا، پيشنهاد به صاحب آن در ايالتي که از آنجا فرستاده شده بود برگردانده مي شود.

براي فرستادن پيشنهاد، 10% کميسيون ثابت گرفته مي شود.

کميسيون پايه 20% مي باشد اما مي تواند با تحقيق در تجارت کمتر شود. بعد از اولين سطح، در هر سطح از تجارت، کميسيون به مقدار 2% کاهش مي يابد. حداکثر سطح تجارت - 11

ساخت و ساز بازار در همه ايالتها موجود مي باشد، اين بدين معني است که حد مجاز سطحهاي بازار و ظرفيت آن براي هر ايالت منحصر بفرد مي باشد.

آن تعداد سفارشات يک بازيکن را که مي تواند در يک زمان بفرستد و همچنين حداکثر اندازه آنها را کنترل مي کند. هر سطح تعداد سفارشات و حداکثر اندازه آنها افزايش مي دهد- دو برابر، در مقايسه با سطح قبلي. ميزان پايه 2000 است. جمع کل ظرفيت تمام ساختمانهاي بازار در تمام ايالات به معناي ميزان منابعي است که مي تواند در يک بازار ارسال شود فقط زمانيکه امپراطوري تحت حمله نمي باشد. وقتيکه هيچ حمله اي وجود ندارد حد مجاز سطحهاي بازار و ظرفيت آن براي هر ايالت منحصر بفرد مي باشد.

ايستگاه انبار

نقل و انتقال منابع بين ايالات هاي ضميمه.

فعال کردن پرميوم ظرفيت ايستگاه انبار را دو برابر مي کند.

پادگان

مرکز استخدام ارتش

مسجد

جمعيت مذهبي پناهنده

هر 24 ساعت رضايتمندي ايجاد مي کند.

ميدان شهر

براي جشنواره فضا به وجود مي آورد، ميزان رضايتمندي جمعيت يک ايالت فقط يکبار زياد مي شود. هر سطح، اثر رضايتمندي جشنواره را ارتقا مي دهد. 1 سطح براي جشنواره کوچک و 2 سطح براي جشنواره بزرگ. حداکثر سطح - 10.

هر نوع جشنواره يکبار در 24 ساعت مجاز است.

قلعه - مهمترين ساختمان در يک ايالت

مهاجم براي بدست آوردن منابع بايد قلعه را خراب کند.

کمانداران مي توانند مستقر شوند. هنگام استقرار، آنها \"3 برابر\" بيشتر از حالت عادي به ارتش دشمن ضربه مي زنند.

هر سطح از قلعه 10% \"پاداش توليد منابع\" در ايالت را مي دهد.

در صورت نابودي، با \"يک سوم\" هزينه سنگ آن، امکان بازسازي وجود دارد.

خانه ها

حد مجاز جمعيت را زياد مي کند.

ساختمان هاي بسيار مهم، با توجه به اين حقيقت که جمعيت همه منابع در امپراطوري توليد مي شوند، و هرچه جمعيت بيشتر باشد، روستاييان بيشتري به کار گرفته مي شود و در نتيجه منابع بيشتري توليد خواهد شد.

تنها براي امپراطوران قابل دسترسي مي باشد. حد جمعيت چادرنشينان ثابت است و بيش از حد مجاز نمي شود فقط با فعال کردن پرميوم امکان پذير است.

مزرعه

از دست دادن جمعيت را به دليل ذخيره غذا کم مي کند.

چوب بري

چوب خالص را براي ساخت ساختمان آماده مي کند - در ساخت ساختمان ها، تحقيقات و استخدام ارتش بسيار زياد استفاده مي شود.

با استخدام افراد بيشتر - منابع بيشتري توليد مي شود.

معدن آهن

آهن براي مهيا سازي ارتش و بيشتر تحقيقات نظامي بسيار مهم است.

استخراج مشکلي دارد و کارگران بيشتري بايد استخدام شوند.

معدن سنگ

کارگران استخدامي در اين جا سنگ توليد مي کنند - ماده پايه براي ساخت قلعه.

تالار شهر

اينجا تمام ساختمانها قابل مشاهده هستند.

مرکز تحقيقات

تمام تحقيقات، اقتصادي و نظامي، ارتقاي سطح آنها، منابع مورد نياز براي سطح بعدي و زمان لازم براي جمع آوري منابع مورد نياز را نشان مي دهد. همچنين اجازه دستور تحقيق منابع موجود را مهيا مي کند.

کازينو

اينجا شما مي توانيد بازي کنيد و بليط خريداري کنيد و طلا برنده شويد; شما مي توانيد در اينجا شرط بندي کنيد و شانس خود را (طلا) در مقابل مهمانخانه دار امتحان کنيد.

بانک

سه نوع وام وجود دارد: کوچک، متوسط و بزرگ. دستيابي به آنها بستگي به سطح بانکداري دارد (هر سطح، وام 3 گانه را بر اساس مقياس موجود مهيا مي کند، مثلا، اگر شما سه سطح از بانکداري داريد، شما مي توانيد وام بزرگ بگيريد).

هر سطح بانکداري، بعد از چهارمين سطح، 1% سود به طلاي ذخيره شده در هر 24 ساعت به خزانه پايتخت اضافه مي کند. حداکثر سطح - 14. حداکثر سود براي 24 ساعت - 3000000 (125000 در ساعت)

بازار

همه تجارت ها اينجا انجام مي شوند.

براي خريد يک کالا، آن کالا بايد به وسيله بازيکن ديگري به عرضه شود.

پيشنهاد براي 48 ساعت زمان مي برد و 1 تا 10 دقيقه بعد از فرستادن آن در بازار نشان داده خواهد شد

پنج پيشنهاد برتر براي هر منبع هميشه در منوي 'خريد منابع' نشان داده مي شوند.

بعد از انقضا، پيشنهاد به صاحب آن در ايالتي که از آنجا فرستاده شده بود برگردانده مي شود.

براي فرستادن پيشنهاد، 10% کميسيون ثابت گرفته مي شود.

کميسيون پايه 20% مي باشد اما مي تواند با تحقيق در تجارت کمتر شود. بعد از اولين سطح، در هر سطح از تجارت، کميسيون به مقدار 2% کاهش مي يابد. حداکثر سطح تجارت - 11

ساخت و ساز بازار در همه ايالتها موجود مي باشد، اين بدين معني است که حد مجاز سطحهاي بازار و ظرفيت آن براي هر ايالت منحصر بفرد مي باشد.

آن تعداد سفارشات يک بازيکن را که مي تواند در يک زمان بفرستد و همچنين حداکثر اندازه آنها را کنترل مي کند. هر سطح تعداد سفارشات و حداکثر اندازه آنها افزايش مي دهد- دو برابر، در مقايسه با سطح قبلي. ميزان پايه 2000 است. جمع کل ظرفيت تمام ساختمانهاي بازار در تمام ايالات به معناي ميزان منابعي است که مي تواند در يک بازار ارسال شود فقط زمانيکه امپراطوري تحت حمله نمي باشد. وقتيکه هيچ حمله اي وجود ندارد حد مجاز سطحهاي بازار و ظرفيت آن براي هر ايالت منحصر بفرد مي باشد.

ايستگاه انبار

نقل و انتقال منابع بين ايالات هاي ضميمه.

فعال کردن پرميوم ظرفيت ايستگاه انبار را دو برابر مي کند.

پادگان

مرکز استخدام ارتش

مسجد

جمعيت مذهبي پناهنده

هر 24 ساعت رضايتمندي ايجاد مي کند.

ميدان شهر

براي جشنواره فضا به وجود مي آورد، ميزان رضايتمندي جمعيت يک ايالت فقط يکبار زياد مي شود. هر سطح، اثر رضايتمندي جشنواره را ارتقا مي دهد. 1 سطح براي جشنواره کوچک و 2 سطح براي جشنواره بزرگ. حداکثر سطح - 10.

هر نوع جشنواره يکبار در 24 ساعت مجاز است.

اولين قدم

 • جمعيت خود را با ساختن خانه در حال افزايش نگه داريد. تلاش کنيد به بيشتر از حد مجاز نرسيد، در آن صورت رشد جمعيت بطور کامل متوقف مي شود.
 • با ساختن مزارع، کاهش جمعيت که به واسطه کمبود ذخاير غذايي است را کم کنيد.
 • ابتدا، حداقل 6-5 سطح چوب بري بسازيد.
 • تمام کارگران خود را براي توليد چوب استخدام کنيد.
 • گرفتن ماليات از جمعيت کارگر. بدليل تاثير منفي بر روي ميزان رضايتمندي جمعيت در مراحل آغازي گسترش امپراطوري، براي شروع از نرخ بالاي ماليات استفاده نکنيد. در نظر داشته باشيد که افزايش ميزان رضايتمندي به سختي به دست مي آيد.
 • بعد از ساختن چهارمين سطح خانه، شروع به ساختن سطح 1 قلعه کنيد.
 • قلعه 1 منجر به مرکز تحقيقات 1 و سپس معماري 1 مي شود. اين دو تحقيقات بسيار مهم مي باشند و براساس اين واقعيت آنها هزينه هاي ساخت و ساز و زمان تحقيقات و ساختمان را کاهش مي دهند.
 • تحقيق سطح اول تجارت، بنابراين شما مي توانيد ميزان کمي از منابع موجود را در شرايط مطلوب و قابل تغيير استفاده کنيد.
^