Правила за ползване на Imperia Online
„Империя Онлайн ООД”
Бул. „Цар Борис 3” 7-9, етаж 5, офис 7
София, 1612
България

За контакти:
Телефон/Факс: + 359(2)9549128
На този номер не се осъществява проддръжка на играта
Електронна поща: support@imperialsupport.org

Съдържанието на страници, които са връзки към външни уеб-сайтове, може да се променя по всяко време. Затова не можем да гарантираме за тези външни връзки. Ако тези връзки водят то неподходящо съдържание, моля, не се колебайте да ни уведомите.

Всички права, включително сорс-кода, текстовото съдържание, графиките и всички други защитени от закона обекти, принадлежат на „Империя Онлайн ООД”.


Политика на поверителност на „Империя Онлайн ООД”

„Империя Онлайн”, както и други компании на „Империя Онлайн ООД” се отнасят много стриктно към Вашата лична информация. Посочената политика на поверителност има за цел да Ви уведоми за това как предоставената от Вас лична информация се събира, обработва и използва.

1. Предмет на политиката за поверителност

Тази политика за поверителност се отнася до всички услуги, предлагани от „Империя Онлайн ООД”, интернет сайтове и индивидуални онлайн сайтове с игри. Освен ако изрично не е посочено друго, тази политика на поверителност изключително регулира по какъв начин „Империя Онлайн ООД” се отнася с личната информация, предоставена от Вас. В случай, че използвате услуги, предлагани от трети лица, условията на политиката на поверителност на тези трети страни също се вземат предвид изключително. „Империя Онлайн ООД не подлага на разглеждане условията на политиките на поверителност на трети страни.

2. Контакти

В случай, че имате въпроси, засягащи политиката на поверителност, моля използвайте електронната поща, където можете да изисквате промяна или изтриване на предоставената от Вас лична информация. Моля, ако е възможно, да споменете играта, която играете, сървъра и потребителското си име.

3. Информация за събирането

В общи линии можете да ползвате нашите интернет услуги, без да разкривате каквато и да е лична информация. Винаги е Ваш избор дали да ни предоставяте или не лични данни. Ние събираме лична информация само и единствено, за да изпълняваме договорените си ангажименти към Вас. В добавка към следенето на изпълнението на Общите правила, това включва и, в частност, правилната обработка на Вашите заявки за плащане.

Ако желаете да се регистрирате в нашите интернет сайтове, е необходимо да предоставите лична информация. Тази лична информация, например, би могла да съдържа името Ви, телефонния Ви номер, адрес, електронна поща или друга лична информация, която „Империя Онлайн ООД” би могла да съхрани в отделни случаи. В много случаи е възможно да използвате услугите, предоставени от „Империя Онлайн ООД”, като използвате псевдоними. Потребителите се окуражават да използват тази възможност.

В добавка, индивидуална информация във вид на IP адрес, тип на браузъра и време на достъп, автоматично ще бъдат трансферирани при нас от компютъра Ви и съхранени на нашите сървъри. С изключение на разследване за неоторизиран достъп до сайта, ние използваме тази информация за статистически и свързани с производителсността причини. Където е възможно, тази информация се анонимизира.

За да направим посещенията в на нашите интернет сайтове колкото е възможно по-приятни, ние използваме, както много други компании, т. нар. „бисквитки”. След посещението Ви в нашия сайт тези „бисквитки” обикновено автоматично се изтриват от дисковия Ви носител. Вашият интернет браузър може да бъде настроен да отхвърля „бисквитките” изцяло. Това може да доведе, по технически причини, до не-функциониращи услуги, които ние предлагаме.

Ние събираме, обработваме и използваме лична информация – освен ако предварително не е уточнено – само с Ваше съгласие. Ако това съгласие е направено по електронен път в контекста на услугите, които ние предлагаме, ние ще изпълним правните си задължения да Ви информираме за това.

4. Използване на личната информация

Ние използваме личната информация, която Вие ни предоставяте, за да подобряваме услугите, които предлагаме и за да задоволим нуждите на нашите потребители.
„Империя Онлайн ООД” използва предоставената от Вас лична информация за създаването, обработването и установяването на потребителски взаимоотношения с „Империя Онлайн ООД” и за обработка на плащания.
Още повече, ние използваме Вашата лична информация, за да комуникираме с Вас. Това включва и възможността ние, ако случаят е такъв, да Ви информираме за новости в услугите, които предлагаме, посредством електронни писма. Ние постоянно изплозваме Вашата лична информация, за да Ви уведомим относно продукти, услуги или определени събития, които могат да представляват интерес за Вас. Вие ще бъдете информирани, като част от тази комуникация, че можете да прекъснете посещаването на нашите сайтове по всяко време. И накрая, ние използваме Вашата лична информация, за да предпазваме уеб-сайтовете си от неоторизиран достъп.

5. Предаване на лична информация

Както е случаят, Вашата лична информация няма да бъде продавана на трети страни. „Империя Онлайн ООД” изключително предава Вашата лична информация в следните случаи:
Ние работим заедно с компании, предлагащи разплащателни услуги (компании за кредитни карти, PayPal, мобилни оператори и т.н.) Тези компании имат достъп до личната информация, до толкова до колкото това ще им помогне да извършат разплащателни транзакции. Тези компании са задължени да се отнасят с личната информация според тази политика на поверителност, както и съответните статути за пазене на данни.
В случай, че „Империя Онлайн ООД”, както и компаниите, контролирани от „Империя Онлайн ООД” или техни части бъдат продадени, Вашата потребителска информация, в общи линии, ще премине в новите собственици. Разбира се, в този случай, личната Ви информация е обект на политиката на поверителност и на прилежащите статути за пазене на данни.

6. Изтриване на данни

Ако Вашите данни вече не са необходими за горе посочените процеси, те ще бъдат изтрити.

7. Сигурност на личната Ви информация

Ние обработваме събраната от Вас информация съгласно закона за пазене на данни на Европейския съюз. Всички служители са задължени и са инструктирани да поддържат конфиденциалността на данните и ангажиментите за поверителност.
Когато се осъществяват разплащателни транзакции, преносът на Вашата информация е защитен по SSL технология за криптиране.

Внимание: Промяна в Общите положения
Нови Общи положения, валидни от 6-ти април, 2009 година.

Съществуващите клиенти (тези, които са се регистрирали преди 6-ти април 2009) могат да наложат вето над новите Общи положения в писмен вид към „Империя Онлайн ООД” преди 6-ти април 2009 година. В този случай новите Общи положения няма да станат част от договора. Така или иначе „Империя Онлайн ООД” си запазва правото да прекрати договора,
Общите положения, валидни преди 6-ти април 2009 могат да бъдат видяни тук.

Права за ползване

1. Предмет на Правата за ползване, метод на тяхното прилагане
1.1 Правилата по-долу управляват използването на онлайн игри и други услуги, предоставени от „Империя Онлайн ООД” на нейните уеб-сайтове.
С регистрирането си или влизането си в порталните страници на „Империя Онлайн”, потребителите влизат в потребителско споразумение с „Империя Онлайн ООД” за всичките й онлайн игри.

1.2 Тези Правила за ползване напълно заместват предишни версии на Правила за ползване на „Империя Онлайн ООД”.

1.3 „Империя Онлайн ООД предоставя онлайн игри и други услуги, предмет на тяхната дейност с ефективност не по-малко от 98%, като в тази ефективност не се включват онлайн игрите и услугите, които прекъсват поради технически неизправности или като резултат от планови ремонти, за които „Империя Онлайн ООД” не е длъжна да отговаря по смисъла на тези Правила за ползване.

1.4 „Империя Онлайн ООД” редовно разработва, осъвременява и адаптира нейните онлайн игри и услуги. Респективно, потребителите могат да участват в онлайн игрите и услугите в техния най-осъвременен вариант.

1.5 Онлайн игрите и услугите, предлагани от „Империя Онлайн ООД” са предоставени с само с развлекателна цел и не могат да бъдат използвани за финансова награда или за комерсиални цели.

1.6 Отговорност на потребителите е да осигурят съвместимостта на използвания софтуер и хардуер

1.7 В добавка към тези Правила за ползване, правилата на онлайн игрите важат, ако има такива. Ако, в този смисъл, тези Правила за ползване влизат в конфликт с други правила, важат представените тук. Отделни онлайн игри, включително и вариации и/или компоненти, както и отделни услуги на сайтовете на „Империя Онлайн ООД” са обект на специални правила, които са обяснени на потребителите преди тяхното ползване.

1.8 За определени онлайн игри и услуги потребителите имат опцията да се възползват от услугите на партньорите на „Империя Онлайн ООД”. В този случай се влиза в отделни договорености между потребителите и партньорите на „Империя Онлайн ООД”, за които договорености потребителите предварително се уведомяват.

1.9 Прилагането на потребителските правила и положения, които се отклоняват от тези Правила за ползване, са обект на предварително писмено съгласие на „Империя Онлайн ООД”.

2. Заключителна част

2.1 За да ползват онлайн игрите и другите услуги, предложени от „Империя Онлайн ООД”, потребителите трябва да се регистрират.

2.2 Регистрацията се разрешава само на отделни лица (не на групи, юридически партньори и т.н.) и само на тях се разрешава да бъдат потребители. Потребители, които са малолетни, трябва да се регистрират със съгласието на техните родители или легални настойници.

2.3 Когато се регистрират, потребителите трябва да осигурят име на своя играч, както и електронен адрес по техен избор. Имената на играчите не трябва да нарушават авторските права на трети страни или да са обидни по своя смисъл. В добавка, не могат да бъдат използвани адреси на електронни пощи или връзки към други сайтове като имена на играчи. Потребителите са отговорни за това информацията, която предоставят, когато се регистрират, да е точна и пълна.

2.4 Потребителите трябва да се регистрират лично; те не могат да се регистрират от трети страни.

2.5 Регистрациите се одобряват от „Империя Онлайн ООД” портала и онлайн игрите, посредством потвърждаващ мейл, който предоставя на потребителите връзка за активиране. В този случай „Империя Онлайн ООД” активира акаунта на потребителя/играча, ако и когато тази връзка бъде щракната. Веднъж активиран, акаунтът на потребителя влиза в споразумение с „Империя Онлайн ООД” за неопределен период от време и това споразумение попада под юрисдикцията на тези правила. В някой случаи процесът на регистрацията може да се отклони от посочената по-горе процедура, като потребителят следва да бъде уведомен по подходящ начин.

2.6 При успешна регистрация потребителите могат да създадат и да управляват независимо своите акаунти. Потребителските акаунти могат да бъдат създадени както на портален сайт на „Империя Онлайн ООД”, така и на сайт, който се явява входа на онлайн игра. Потребителски акаунт, създаден на портал, принадлежащ на „Империя Онлайн ООД”, може да бъде използван за вход към една или няколко от онлайн игрите. В обратния случай, акаунтът би могъл и да не е валиден за някои от онлайн игрите.

2.7 Потребителските акаунти не могат да бъдат местени без излишното съгласие на „Империя Онлайн ООД”.
2.8 Потребителите нямат абсолютно никакво право да регистрират допълнителни акаунти по време на дадена ера в даден свят.

3. Отхвърляне

Право на отхвърляне

Имате право да отхвърлите споразумението в писмен вид в рамките на две седмици. Трябва да изтъкнете основателни причини за това. За да са валидни, заявките за отхвърляне трябва да са представени в разрешените времеви рамки и трябва да се изтъкне, че:

Особености на отхвърлянето

В случай, че има валидна заявка на отхвърляне на предоставената услуга от „Империя Онлайн ООД” трябва да бъде върната на компанията във вида, в който е получена и след това, в 30-дневен срок, компанията се задължава да върне дадените за услугата средства.

Специални условия

Правото Ви за отхвърляне става автоматично невалидно, ако (1) „Империя Онлайн ООД” вече е започнала да Ви предоставя услуги с изричното Ви съгласия или ако (2) Вие сте започнали да получавате подобни услуги, преди крайния срок за заявката Ви за отхвърляне. Това, предполага се, е започнало в случай, че сте играли играта или сте се възползвали от други услуги.

4. Задължения на потребителите
4.1 Данни на потребителите
Потребителите се задължават да уведомяват „Империя Онлайн ООД” за всички бъдещи промени по информацията, която са предоставили като част от регистрационния процес, включително и промени в адресите на електронните си пощи. Потребителите са задължение, по поискване от „Империя Онлайн ООД”, да потвърдят своите адреси на електронни пощи. Потребителите са задължени, при поискване от „Империя Онлайн ООД” да потвърдят, че предоставената информация е точна.

4.2 Информация за влизане, идентификация, пароли
4.2.1 Потребителите са задължение да пазят стриктно поверителността на своите данни за вход, идентификация и пароли. Потребителите не трябва да използват данните си в други сайтове, освен в тези, контролирани от „Империя Онлайн ООД”.

4.2.2 Термините „данни за вход”, „идентификация” и „пароли” се отнасят до комбинации от букви и/или знаци и/или цифри, използвани, за да се разпознаят потребителите и да се предпази сайта от неоторизиран достъп от трети лица. Паролите не трябва да бъдат идентични с името на играча и е добре да са комбинации от цифри и букви.

4.2.3 Потребителите се задължават да пазят своите данни за достъп и пароли от неоторизирано използване от трети лица.

4.2.4 Ако даден потребител подозира, че трети лица са успели да вземат информацията и данните за вход в игрите, той незабавно трябва да уведоми „Империя Онлайн ООД” и да сменят своите данни, или да поискат от „Империя Онлайн ООД” да го направи. В случай, че „Империя Онлайн ООД” има основания да смята, че достъпът до нейните сайтове е неоторизиран, компанията си запазва правото временно да блокира акаунти на потребители. Привилегиите за достъп ще бъдат възстановени, когато случаят бъде изяснен.

4.2.5 При никакви обстоятелства потребителите не трябва да предоставят своите данни на други потребители, освен ако правилата на играта не предлагат изключения.

4.3 Използване на съдържанието на уеб-страниците на „Империя Онлайн ООД”
4.3.1 Уеб-страниците на „Империя Онлайн ООД” предлага най-различно по вид съдържание, което е под защитата на закона за авторски права, в полза на „Империя Онлайн ООД”. Освен ако тези Правила на ползване не казват друго, на потребителите им е забранено да обработват, копират, разпостраняват и публикуват или да използват за рекламни цели съдържанието на уеб-страниците на „Империя Онлайн ООД”. Копирането на съдържание е разрешено само с техническа и с цел браузинг. Продължителното копиране е разрешено за лични цели. Информацията за регистрираната марка и лого не трябва да бъде променяна, потдискана или премахвана.

4.3.2 Терминът „съдържание” се отнася до данните, изображенията, текстовете, графиките, песните, мелодиите, видеото, програмите, софтуерния код и друга информация, представена от „Империя Онлайн ООД” на нейните уеб-страници, включително и за услугите, които се предлагат за сваляне.

4.3.3 На потребителите се забраняват действия, които (1) да застрашат или прекъснат функционалността на уеб-страниците на „Империя Онлайн ООД” или на някоя от услугите, които компанията предлага, както и (2) да имат неоторизиран достъп до данни. Съдържанието на тези уеб-страници може да бъде гледано по начин, който да е достъпен и забавен за потребителите. Данни или софтуер, които са способни да навредят на правилното интерпретиране от страна на софтуера и хардуера на потребителя, са забранени.

4.3.4 Използването на уеб-страниците на „Империя Онлайн ООД” за комерсиални цели, включително и за реклама, става само с изричното писмено съгласие на „Империя Онлайн ООД”.

4.3.5 Потребителите нямат право да публикуват съдържанието на уеб-страниците на „Империя Онлайн ООД”.

4.3.6 В уеб-страниците на „Империя Онлайн ООД” не може да се влиза, като се използват услуги, които скриват IP адреса на потребителя.

4.4 Връзки
Използването на адресите на уеб-страниците на „Империя Онлайн ООД” като връзки е разрешено само ако те служат за справки. „Империя Онлайн ООД” си запазва правото да отнеме тези разрешения. Не е разрешено вмъкването или представянето на уеб-страниците и съдържанието на „Империя Онлайн ООД” в рамка и като хипер-връзка.

5. Специални условия за ползване на онлайн игри
5.1 Освен ако правилата на играта изрично не го позволяват, потребителите се ограничават до ползването на един акаунт за рунд (по време на Ера, Свят, Вселена и т.н.). Използването на множество акаунти е забранено и „Империя Онлайн ООД” е в правото си да изтрива или блокира множество акаунти, принадлежащи на един потребител, по всяко време.

5.2 На потребителите се забранява да манипулират или осуетяват функционирането на онлайн игрите. В частност, потребителите не трябва да използват средства, механизми или софтуер, които може да попречи на правилното функциониране на играта. На потребителите, също така, се забранява да използват средства, които биха натоварили капацитета на системите, поддържащи играта. На потребителите се забранява да блокират или да модифицират съдържанието, генерирано от екипа на играта или по друг начин да пречат на функционирането на играта.

5.3 На потребителите им се забранява да влизат в онлайн игрите, използвайки програми или нещо друго, освен уеб-браузър или клиентска програма, осигурена от създателите на играта. Това се отнася в особено голяма степен до т. нар. Ботове и други инструменти, създадени да заменят или променят уеб-браузърите. Също така са забранени скриптове или частично или напълно автоматизирани програми, които дават предимство на потребителите над техните съперници, включително и функции за автоматично опресняване, както и други функции, интегрирани в браузърите, които се считат за автоматизирани.

5.4 При никакакви обстоятелста на потребителите не им е разрешено да:

А) създават или използват моханизми за мамене, модове, хакове или да използват програми на трети страни, които модифицират правилата на играта;

Б) да купуват или продават за „реални” пари или по някакъв друг начин да разменят виртуални предмети, използвани в онлайн игрите.

5.5 Използването на инструменти за премахване на рекламните банери е забранено. Поради този факт няма значение дали само част от банерите е премахната или всички.

5.6 На потребителите се разрешава да влизат само в стартовата страница или на портала на „Империя Онлайн ООД” Акаунтите на потребителите не могат да бъдат отваряни автоматично, независимо дали стартовата страница е показана или не.

5.7 Всички права върху виртуалните предмети в онлайн игрите принадлежат на „Империя Онлайн ООД” и на техните партньори. Същото важи и за предметите, създадени от потребителите. Потребителите имат второстепенни права да се облагодетелстват от тези виртуални предмети в рамките на онлайн игрите.

6. Специални условия за средствата за комуникация в уеб-страниците на „Империя Онлайн ООД”

6.1 „Империя Онлайн ООД” може да осигури на своите потребители различни средства за комуникация (включително и форуми за дискусии, чатове, блогове, книги с гости и т.н.), където потребителите могат да публикуват техни текстове, които да се добавят към текстовете на уеб-страниците на „Империя Онлайн ООД”. На потребителите им е разрешено да използват тези средства както сметнат за добре. „Империя Онлайн ООД” просто улеснява размяната на информация с технически средства.

6.2 Потребителите са отговорни за текстовете, които публикуват с оглед на това те да не увреждат по някакъв начин съдържанието, поместено от „Империя Онлайн ООД”. И, докато „Империя Онлайн ООД” не притежава права върху текстовете на публикуваните от потребителите коментари, потребителите автоматично дават на компанията изключителни права да използва поместените от тях текстове.

6.3 На потребителите им е забранено да използват инструменти, които да нарушават:

а) моралните и етични стандарти;

б) да прехвърлят на трети лица търговски марки, патенти и други регистрирани дизайни, търговски права, търговски тайни или други права, принадлежащи на трети лица;

в) да публикуват неприлични, расистки, изпълнени с насилие или с порнографско съдържание текстове, както и всичко друго, което по някакъв начин би въздействало негативно върху психиката на децата и на подрастващите;

г) да публикуват коментари, които са обидни или невъздържани по своята същност

д) да съдържат свързани букви или механизми за икономическа изгода


е) да се публикуват текстове, които създават погрешното впечатление, че са на „Империя Онлайн ООД”

ж) да се отнасят то лична информация на трети лица, без изричното им съгласие;

З) които да са комерсиални по своята същност или да се използват за реклама.

6.4 Връзки, компании или търговски продукти е забранено да се споменават с рекламна цел.

6.5 Всички потребители, ползващи средствата за комуникации, предоставени от „Империя Онлайн ООД” са длъжни да се изразяват по нормален начин и да се въздържат от подигравки и обиди към други потребители.

6.6 В следствие на тези правила за ползване „Империя Онлайн ООД” си запазва правото да редактира и да изтрива всичко в тези текстове, което нарушава гореспоменатите правила. „Империя Онлайн ООД”, също така, си запазва правото да отстранява потребителите, които нарушават тези правила, от своите игри и услуги.

7. Последици от нарушаването на Правилата за ползване
7.1 „Империя Онлайн ООД” не носи отговорност за щети, нанесени на потребителите, поради неспазване на Правилата за ползване от тяхна страна.

7.2 Във връзка с произтичащите й права „Империя Онлайн ООД” може да предприеме следните стъпки, в случай че потребителите нарушават Правилата за ползване:

а) да редактира или да изтрие текстове;

б) да предупреждава официално потребителите;

в) да отбелязва неприемливото поведение в подобни онлайн игри и да идентифицира потребителите;

г) временно или перманентно да преустановява достъпа на потребители до уеб-страниците си;

д) да отстранява потребители;

Е) да заключва акаунтите частично или напълно от достъп в една или в няколко от уеб-страниците си в случаи на нарушения по Секция 6; или

Ж) моментално да прекратява споразумението с потребителя.

7.3 Потребители, които са били отстранени или акаунтите им са били заключени, не могат да се регистрират отново без предварително съгласие на „Империя Онлайн ООД” и нямат право да изискват отменяне на техните наказания.

8. Потребителски такси

8.1 Използването на онлайн игри и други услуги е безплатна, освен ако не е специално изтъкнато.

8.2 Въпреки това, потребителите могат да закупят определени услуги и екстри, достъпни като част от онлайн игрите. В този случай те ще бъдат отделно оповестени – във връзка с кои игри, вида на услугите, техните функции, периодите на действие, цена и методи за заплащане.


8.3 Непълнолетни, желаещи да закупят подобни услуги гарантират, че средтствата, използвани за закупуването на услугите са им осигурени с тази цел или са им предоставени за собствено управление от техните законни настойници.

8.4 Приложимите ставки са дължими и изискуеми при затваряне, като плащането обикновено се събира от доставчика на улугата, занимаващ се с процеса на плащане. Плащанията могат да бъдат събрани няколко дена по-рано за да се осигури непрекъснатия достъп до услугата. Условията за ползване, ако има такива, наложени от такива доставчици на услуги, се прилагат заедно с тези условия за ползване.

8.5 Потребителите гарантират, че всяка информация, която осигуряват като част от процеса на плащане (включва, но не се ограничава до информация за банката, номера на кредитни карти и т.н.) е истинска и точна.

8.6 Методите за заплащене се различават за различните онлайн игри, държава на потребителя както и наличните средства и технологии.

8.7 „Империя Онлайн ООД” допълнително си запазва правото да променя таксите за вътрешните услуги в игрите (включително виртуалните валути), което съдържа и правото да намалява или увеличава ставките за отделни услуги за игрите за бъдещи закупувания на услуги.

8.8 В случай на просрочване, лихвата нараства по законовопостановения процент. „Империя Онлайн ООД” има правото да блокира акаунта на всеки просрочващ потребител, да изисква допълнително заплащане или да преустанови предлагането на услуги за този потербител.

8.9 Ако, по вина на потребителя, „Империя Онлайн ООД” понесе разходи за такси за анулиране(като резултат от недостатъчни средства на потребителя), този потребител ще понесе всякакви свързани разходи и „Империя Онлайн ООД” има правото да включи такива разходи и такси при следващо събиране на такси. Ако плащането е осъществено с кредитна карта, таксите за анулиране могат да достигнат до EUR 50 на таксуване плюс всякакви банкови разходи, наложени на „Империя Онлайн ООД”. „Империя Онлайн ООД” има правото да изисква допълнителни разноски.

9. Ограничения на отговорността

9.1 В случай на нарушаването на правата на 3ти страни от страна на потребителите, те са директно отговорни пред такива 3ти страни и се заемат да обезщетят „Империя Онлайн ООД” за всички понесени щети, произходящи от неспазването на задълженията, посочени в тези Условия за ползване. Потребителите пазят „Империя Онлайн ООД” срещу всякакви претенции, базирани на нарушаване на правата им от действия на потребителите или други нарушения на задълженията на потребителите, срещу „Империя Онлайн ООД” от страна на други потребители или 3ти страни и се заемат да поемат цената на адвокатската защита на „Империя Онлайн ООД”, включително съдебни и адвокатски такси, при положение, че нарушението на приложимото право се приписва на потребителите.

9.2 Без оглед на правната основа (нарушение на договорно задължение или правонарушение), отговорността на „Империя Онлайн ООД” е предмет на следните условия:

9.2.1 Дотолкова доколкото „Империя Онлайн ООД” предоставя безплатно услугите, за които носи отговорност, „Империя Онлайн ООД” е отговорно само за умишлено лошо администиране и груба небрежност.

9.2.2 За услуги, предоставени срешу такса, „Империя Онлайн ООД” носи неограничена отговорност за умишлено лошо администиране и груба небрежност в случаи на телесна повреда. В случаите на лека небрежност, обаче, отговорността на „Империя Онлайн ООД” е ограничена до нарушаването на материални договорни отговорности както и просрочване на плащания, и случаи на неосъществимост, произлизащи от просрочването. Отговорността за нарушение на подобни договорни задължения е ограничена до очакваното количеството разходи по време на прекъсването на базата на обстоятелствата, с които към момента е било осведомено. „Материални договорни отговорности” в горепосочения смисъл с отнася до отговорности, които са основополагащи за правилното прилагане на договора и реализацията на обекта му, и на които основателно се разчита от потребителите.

9.2.3 „Империя Онлайн ООД” не носи отговорност за мрежови прекъсвания, които не е причинило.

9.2.4 Предмет на предните параграфи, отговорността на „Империя Онлайн ООД” за загуба на данни е ограничена до случаи, в които потребителите не биха могли да предотвратят подобна загуба чрез използването на подходящи мерки за защита на данните.

9.2.5 Горните ограничения на отговорността не се прилагат в случаи, (1) които „Империя Онлайн ООД” е направило специфични гаранции, (2) на измама, (3) на получени от увреждане на живота, тялото или здравето щети и (4) в които приложимото право налага друго.

10. Срок, изтриване на потребителски акаунти

10.1 Срокът на действие на съгласието за позлване на портали, онлайн игри и други услуги на „Империя Онлайн ООД” е неограничен и започва след съгласието на потребителя или позволението на „Империя Онлайн ООД”, с изключение на случаите, в които срокът е предварително определен.

10.2 Дори и при отсъствието на основателна причина, всяка страна има правото да прекрати договора незабавно, при условие, че не е бил договорен определн срок. Ако страните са се договорили за определн срок, договорът не може да бъде прекратен преди края му. Освен ако или докато не бъде прекратен, всеки договор с определен срок, автоматично се подновява за продължителност, равна на оригиналния срок.

10.3 Всяка страна има право незабавно да прекрати договора при наличието на основателна причина. За основателна причина се смята:

а) когато потребителите просрочат плащане на такси и не успяват да заплатят въпреки напомнянето;

б) когато потребителите се ангажират в дейност, която материално нарушава игровото преживяване на други играчи;

в) когато потребителите мамят, използват модификации, „хакове” или друг софтуер, инструменти или скриптове с цел промяна на игровото преживяване и/или механизма на онлайн игрите;

г) когато с акаунтът на даден потребител се играе от 3ти страни;

д) когато потребителите се възползват от акаунти на 3ти страни или използват многобройни акаунти за един свят на една онлайн игра;

е) когато потребителите използват виртуални предмети от онлайн игрите извън самите игри или се опитват да ги разменят, продават или купуват за истински пари;

ж) когато потребителите нарушават приложимото право, тези Условия за ползване или специфични правила на играта;

11. Поверителност

11.1 Личните данни на потребителите не се събират, обработват или използват освен ако потребителят не даде съгласието си или приложимото право позволи.

11.2 За повече информация вижте Политика за поверителност на „Империя Онлайн ООД”

12. Приложимо право, юрисдикция

12.1 Прилагат се законите на Република България изключвайки Конвенцията на ООН за Договора за Международна Продажба на Стоки.

13. Промяна в Условията за ползване, разни, комуникация, прекъсване

13.1 „Империя Онлайн ООД” си запазва правото да променя тези Условия за ползване по всяко време. Потребителите се уведомяват за промени при влизане в играта в срок от поне 2 седмици преди ефективното встъпване в действие на новите Условия за ползване. Допълнително, „Империя Онлайн ООД” може да предупреди потребителите чрез електронна поща или чрез директното им предоставяне, или чрез предоставянето на връзка към сайт, на който новите условия могат да бъдат видяни. Чрез влизане в портал или онлайн игра на „Империя Онлайн ООД” след влизането на сила на новите условия, потребителите изразяват съгласието си с тях.

13.2 Потребителите не могат да прехвърлят права и задължения, произходящи от това споразумение без писменото съгласие на „Империя Онлайн ООД”.

13.3 Потребителите имат право да предявяват претенции само ако са и само до степен че са, установени или припознати от „Империя Онлайн ООД” или в случай, че са неоспорими.

13.4 Освен ако тези Условия за ползване не установят друго, „Империя Онлайн ООД” обикновено контактува с потребителите чрез електронна поща. Потребителите са длъжни да се уверят, че елетронния пощенски адрес, използван за регистрация се проверява за съобщения от „Империя Онлайн ООД” редовно. Когато се свързват с „Империя Онлайн ООД”, потребителите трябва да упоменават играта, която играят и потребителския акаунт, за който пишат.

13.5 Промените и преустановяването на тези Условия за ползване, включително това формално изискване, трябва да бъдат оповестени в писмен вид.

13.6 В случай, че отделни части от тези Условия за ползване отпаднат или нарушават приложимото право, оставащите части продължават да действат с пълна сила. Отпадналите части ще бъдат заменени от нови, приближаващи се максимално до икономическото значение и предназначение на отпадналите и в съответствие със закона. Същото се отнася и до пропуски в тези Условия.